Ugródeszka a karrierhez

Alkalmazottaink 95%-a napi közvetlen kapcsolatban áll fogyasztóinkkal. A Sodexo sikere múlik alkalmazottaink szolgáltatásainak nyújtása során tapasztalt szakértelmén, büszkeségén és örömén, üzleti tevékenységünk valamennyi területén. Arra törekszünk, hogy mindenkinek képzettségi szintjétől függetlenül biztosítsuk képességei folyamatos fejlesztését, illetve előlépését feladatköre terén.

Számunkra a karrier előmozdítása ott kezdődik, hogy a munkahelyek széles körű hozzáférését, illetve lehető legnagyobb stabilitását biztosítjuk.

team meeting

Hosszú távú munkahelyek

Az általunk kínált munkahelyek döntő többsége állandó jellegű. Franciaországban 35.000 alkalmazottunk 90%-a állandó szerződéssel dolgozik (összehasonlításban az összes vállalatra vonatkoztatott 76%-os átlaggal). A részmunkaidős vagy idényjellegű alkalmazottakat elsősorban étkezési tevékenységeinkhez vesszük fel. Mivel széleskörűen jelen vagyunk számos országban, a belső álláshirdetések fontos lehetőséget nyújtanak a részmunkaidős alkalmazottaknak, hogy teljes munkaidős pozícióba kerüljenek, vagy kiegészítsék munkaidejüket egy közeli helyszínen végzendő munkával.

Stabil, védett és kihívásokkal teli munkakörnyezet

A stabil, védett és kihívásokkal teli munkakörnyezet biztosítása az Ön karrierjének minden állomásánál munkaadói elkötelezettségünk középpontja.

2012-ben már negyedik éve sorolja fel a Working Mother (Dolgozó Anya) magazin a Sodexo-t a „Best Companies for Hourly Workers (Legjobb Vállalat az Órabérért Dolgozóknak)” cím alatt, amellyel azon munkaadókat díjazza, ahol a legjobb politika és programok működnek a nők előlépéséhez és a dinamikus munkahelyi kultúrához. A felmérés, amelyet a Working Mother Research Institute (Dolgozó Anya Kutatóintézet) folytatott le, azt állapította meg, hogy a nyertes vállalatoknál a nők az összes előléptetés 56%-át nem vezető beosztású órabéres munkakörből kapták vezetői pozícióba. A Sodexo órabéres dolgozói számára személyes és családi egészségbiztosítási juttatást is kínál.

Az általános foglalkoztatáshoz való hozzájutás támogatása

Irányelveket dolgozunk ki, amelyek külön támogatást nyújtanak a kisebbségeknek és hátrányos helyzetűeknek.

Franciaországban már 10 éve minden évben 150 fogyatékkal élőt veszünk fel.

Ausztráliában és Kanadában számos programot dolgoztunk ki a helyi kisebbségek foglalkoztatásának elősegítésére, így az ausztrál bennszülötteknek és a kanadai őslakosságnak.

Az Egyesült Államokban a kisebbségi háttérből származó alkalmazottaink száma 12%-kal nőtt az elmúlt öt évben, az afroamerikai vezetők száma pedig 33%-kal nőtt 2006 és 2010 között.