Alapelveink

A Sodexo ügyfeleinek, fogyasztóinak, alkalmazottainak és részvényeseinek közössége. Tudatában vagyunk annak, hogy érdekeltjeink igényeinek az egyenletes növekedéssel tudunk legjobban megfelelni. Hiszünk abban is, hogy munkánknak van értelme minden résztvevő számára, így hűek maradunk küldetésünkhöz, alapvető értékeinkhez és azon etikai elveinkhez, amelyek már 1966 óta vezérelnek bennünket.

 

A lojalitás, az emberek iránti tisztelet, az átláthatóság és az üzleti tisztesség képezi azon etikai elveket, amelyek mindennapi tevékenységeink során vezérelnek bennünket. Ezek teszik a Sodexo-t tisztelettudó és tisztelt vállalattá, amelyet olyan vezetők közössége irányít, akik közös üzleti szokásokon osztoznak.

 

Lojalitás

Alapunk az őszinte, nyílt kapcsolatokon nyugvó hűség, amelyben a Sodexo osztozik ügyfeleivel, alkalmazottaival és részvényeseivel. A lojalitás szervezetünk tevékenységeinek egyik sarokköve.

Tisztelet az emberek iránt

Az emberség üzleti tevékenységünk egyik központi kérdése. A Sodexo elkötelezett amellett, hogy etnikai vagy származási hovatartozástól, kortól, nemtől, meggyőződésektől, vallástól vagy életmódtól függetlenül egyenlő esélyeket biztosítson. Az életminőség javítása azt jelenti, hogy minden egyes embernek megadjuk a tiszteletet, méltóságot és a megértést.

Átláthatóság

Ez a Sodexo egyik legfőbb elve és egyaránt vonatkozik minden érdekeltünkre: ügyfeleinkre, fogyasztóinkra, alkalmazottainkra, részvényeseinkre és a nagyközönségre.

Üzleti tisztesség

A világ egyetlen táján sem tűrünk el olyan gyakorlatot, amely nem az őszinteség, lojalitás és tisztesség alapjaira épül. Egyértelműen tudtára adjuk ezt az álláspontot ügyfeleinknek, beszállítóinknak és alkalmazottainknak, majd elvárjuk tőlük, hogy osztozzanak a korrupt és tisztességtelen eljárások elutasításában. 2006 novemberében az Igazgatótanács elfogadta azt a kódexet, amelyet a Csoport Vezetőbizottsága készített „Az üzleti integritás alapelvei (Principles of Business Integrity)” címen. A kódex hivatalosan is megfogalmazza a Sodexo meggyőződéseit és gyakorlatát az üzleti etika területén, hogy minden alkalmazott megérthesse és oszthassa a Csoport elkötelezettségét az üzleti integritás mellett.

Sodexo Csoport Éves Jelentés

Sodexo Fiscal 2015 Annual Report (PDF, 1.38 Mb, new window)